Przejdź do treści

Oceń uczelnię już dziś!

Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza do wzięcia udziału w badaniu „Oceń uczelnię”.

 

To kolejna edycja wydarzenia, dzięki któremu możliwe jest wyrażenie swojej opinii na temat satysfakcji studiowania na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ankieta „Oceń uczelnię”, dostępna jest w systemie USOS (widoczna w górnej części strony, zaraz po zalogowaniu). Ma ona charakter anonimowy, a jej wypełnienie zajmuje 6 minut.

Opinie zamieszczone w ankietach stanowią istotne źródło wiedzy dla osób odpowiedzialnych za proces kreowania najlepszych rozwiązań w obszarze dydaktyki i doskonalenia jakości w naszym uniwersytecie. Jest to doskonała okazja do podzielenia się spostrzeżeniami nt. jakości kształcenia, organizacji zajęć, obsługi i wsparcia studentów, infrastruktury uczelni, czy satysfakcji ze studiów na UKSW. Zawarte w formularzach oceny pomogą skuteczniej reagować na konkretne potrzeby środowiska akademickiego w różnych obszarach funkcjonowania uczelni.

Formularze będą aktywne do 23 kwietnia 2019 roku.

 

16 kwietnia 2019