Przejdź do treści

O misji Wydziału Medycznego w „Do Rzeczy”

W kształceniu przyszłych lekarzy zapewniając wiedzę z zakresu humanistyki, dużą wagę będziemy przykładać do warsztatu typowo medycznego – podkreślił Rektor UKSW w wywiadzie dla „Do Rzeczy”.

W rozmowie z Katarzyną Pinkosz podjęte zostały tematy scharakteryzowania nowo utworzonego Wydziału Medycznego na UKSW, postawiono także pytania o przyszłość polskiej służby zdrowia oraz wyzwania, przed którymi stoją przyszli studenci kierunków lekarskiego i pielęgniarskiego.

Etyczna i bioetyczna refleksja, wpisana w szeroki kontekst antropologii chrześcijańskiej uwrażliwia na człowieka nie tylko jako na pacjenta, lecz także na osobę, w której choroba wpisana jest w całość organizmu, oraz na relacje pacjenta z jego otoczeniem. Nakłada się nie tylko na ból fizyczny, lecz także duchowy. W tym kontekście niezwykłej wagi nabiera to, że nasz uniwersytet ma bogate doświadczenie w obszarze komunikacji międzyludzkiej (…) – zaznaczył ks. prof. Dziekoński.

Na pytanie o intensywną pracę lekarzy na SOR-ach, Rektor przyznał: „Jestem przekonany, że w wielu przypadkach nie chodzi tylko o ilość czasu poświęconego choremu, lecz także o jakość kontaktu, w którym nie może zabraknąć np. spojrzenia w oczy i słowa budzącego nadzieję. W tym kontakcie nie można zapomnieć o tym, że człowiek jest istotą fizyczno- duchową, posiada godność.”

W kształceniu chcemy włączyć m.in. warsztat z zakresu medycyny cyfrowej, rozwijany w nowo otwartym Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW (…) Zbudowaliśmy nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i ficzyczne, związane z obszarem nowych technologii cyfrowych. Już dziś zmieniamy profil niektórych kierunków studiów, tworząc np. biologię czy fizykę medyczną – tak Rektor UKSW odniósł się do pytania o nowoczesną medycynę, której elementy będą realizowane podczas studiów na Wydziale Medycznym UKSW.

Ks. prof. Dziekoński podkreślił także, jakim zainteresowaniem cieszy się kierunek Pielęgniarstwo: W rekrutacji mieliśmy kilka osób na jedno miejsce. Prowadzimy studia bezpłatne – w języku polskim i angielskim, z myślą o studentach z innych krajów np. z Indii, Afryki czy Chin.

Pozostając wierną przesłaniu Ewangelii, nasza uczelnia otwiera się na współpracę z różnymi środowiskami, które stawiają sobie za cel pomoc potrzebującym, zwłaszcza chorym i cierpiącym – zaznaczył Rektor UKSW.

Całość wywiadu ukazała się w najnowszym tygodniku „Do Rzeczy” z dnia 15. 04. 2019

16 kwietnia 2019