Przejdź do treści

Nowe kierunki studiów na UKSW

Rozszerzona oferta studiów na UKSW czeka na tegorocznych kandydatów na studia. Wśród 43 kierunków kształcenia znalazło się kilka nowości. Rekrutacja już 7 czerwca.

Nowy kierunek – Zarządzanie publiczne

Od nowego roku akademickiego na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym będzie można studiować Zarządzanie publiczne. To innowacyjny kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, który obejmie m.in. nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów oraz nauki socjologiczne. Program studiów obejmie m.in. zarządzanie zasobami, instytucjami i problemami publicznymi, sztukę negocjacji i komunikacji w biznesie, gry decyzyjne czy public relations. Dzięki nabytym kompetencjom absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji centralnej i samorządowej, instytucjach zarządzających środkami publicznymi, spółkach skarbu państwa czy instytucjach europejskich. Więcej informacji o kierunku.

Stosunki i Prawo międzynarodowe

Zmiany obejmą także kierunek Stosunki Międzynarodowe, który został przekształcony w Stosunki i Prawo międzynarodowe. Na jego unikalność składa się połączenie nauk prawnych i politologicznych, z przewagą nauk o prawie. Inspiracją stworzenia kierunku były programy wiodących uczelni zagranicznych oraz instytutów naukowych. Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w służbie zagranicznej, służbie cywilnej administracji państwowej, administracji unijnej oraz administracji organizacji międzynarodowych, a także w ramach korporacji transnarodowych.

Kontynuacja kształcenia na studiach II stopnia

Z myślą o studentach, którzy chcieliby kontynuować swoją edukację na kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz kierunku Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją zostaną uruchomione studia II stopnia.

Zachęcamy do studiowania z nami!

Więcej informacji o tych, a także innych kierunkach znajduje się na stronie: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/

Źródło: www.uksw.edu.pl

31 maja 2021