Przejdź do treści

Nominacje dla naukowców UKSW

Profesorowie Katarzyna Roszewska z Wydziału Prawa i Administracji oraz ks. Krzysztof Stępniak z Wydziału Teologicznego UKSW zostali członkami prestiżowych gremiów.

K.Roszowska.jpgDr hab. Katarzyna Roszewska, prof. uczelni z Wydziału Prawa i Administracji została członkiem Rady ds. Społecznych, powołanej przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Rada ds. Społecznych to nowy organ, który działa w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Jej zdaniem jest m.in. analizowanie aktualnej sytuacji społecznej, prowadzenie debat strategicznych i opracowywanie rozwiązań prawno-instytucjonalnych. Zadaniem członków Rady jest  przygotowanie opinii dla Prezydenta RP na temat praw społecznych, realizacja inicjatyw z zakresu polityki społecznej. W skład Rady wchodzą specjaliści z dziedzin: pedagogiki, socjologii, ekonomii, prawa czy politologii.

Dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. uczelni jest specjalistą w zakresie nauk prawnych, radcą prawnym. Jej badania naukowe dotyczą relacji prawa cywilnego i prawa pracy oraz prawa zabezpieczenia społecznego. Od 2007 roku jest wykładowcą w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

Krzysztof_Stępniak.jpgKs. dr hab. Krzysztof Stępniak, prof. uczelni z Wydziału Teologicznego został członkiem Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2021-2022. Dyscyplina, którą prezentuje ks. prof. Stępniak po długim okresie starań, jako jedna z najmłodszych dyscyplin naukowych w Polsce, doczekała się powołania Komitetu Problemowego PAN. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich ośrodków akademickich w Polsce z tej dyscypliny.

Ks. dr hab. Krzysztof Stępniak, prof. uczelni jest zastępcą dyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, kierownikiem Katedry Komunikacji Religijnej, Marketingu i Reklamy. Prowadzone przez niego badania naukowe dotyczą m.in. reklamy religijnej, komunikacji wizualnej i medialnej, czy uzależnień internetowych.

Źródło: uksw.edu.pl

09 maja 2021