Przejdź do treści

Nominacja dla Rektora UKSW

Przekazanie aktu nominacji odbyło się podczas uroczystej gali 24 kwietnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem licznych mediów.

Kapituła Stowarzyszenia Polskiego Klubu Biznesu w szczególny sposób nagrodziła także Jego Eminencję Kardynała Kazimierza Nycza za szczególne zasługi na rzecz dobra wspólnego, przekazując Honorową Nagrodę Specjalną.

Rada Programowa SPKB skupia liderów oraz ekspertów aktywnie działających w promowaniu zasad przedsiębiorczości oraz przywództwa opartego na głębokich wartościach etycznych.

Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu to organizacja gospodarcza, utworzona z inicjatywy polskich przedsiębiorców, zrzeszająca przedstawicieli biznesu, nauki, kultury, a także dyplomacji i sportu. Celem SPKB jest popieranie rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, kultury i sportu. Misją stowarzyszenia jest aktywizowanie gospodarki we wszystkich aspektach, które dotyczyć mogą kondycji ekonomicznej firm oraz wspieranie procesów integracji gospodarczej krajów europejskich.

 

08 maja 2017