Przejdź do treści

Naukowcy UKSW wśród najlepszych

Sześciu naukowców naszej uczelni znalazło się w rankingu TOP 2% najlepszych badaczy, opublikowanego przez Uniwersytet Stanforda.

Lista najlepszych naukowców na świecie przygotowana wspólnie z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies zawiera około 160 tysięcy nazwisk badaczy, których publikacje naukowe są jednymi z najczęściej cytowanych przez innych autorów. 726 osób wymienionych w rankingu to reprezentanci polskich ośrodków naukowych.

Wśród wyróżnionych naukowców znaleźli się badacze z UKSW:

– dr hab. Jan Cieciuch, prof. uczelni – dyrektor Instytutu Psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, specjalista w zakresie psychologii osobowości i rozwoju, zaburzeń osobowości oraz uwarunkowań biologicznych;

– prof. dr hab. inż. Zbigniew Karpiński – profesor w Instytucie Chemii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk Ścisłych UKSW, specjalista w zakresie katalizy heterogenicznej dla ochrony środowiska;

– prof. dr hab. Włodzimierz Kutner – dyrektor Instytutu Chemii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk Ścisłych UKSW; zajmuje się m.in. zagadnieniami dotyczącymi czujników polimerowych;

– prof. dr hab. Wiesław Nowiński – profesor w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoły Nauk Ścisłych UKSW, twórca elektronicznych atlasów mózgu ludzkiego;

– prof. dr hab. Joanna Sadlej – profesor w Instytucie Chemii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk Ścisłych UKSW, specjalista w obszarze spektroskopii;

– prof. dr hab. Jacek Waluk – profesor w Instytucie Chemii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk Ścisłych UKSW, fizykochemik zajmujący się zagadnieniami spektroskopowymi.

Podczas opracowania listy uwzględniono indeks bibliometryczny – wskaźnik, który charakteryzuje dorobek naukowca. Zawiera dane o znaczeniu wszystkich prac naukowych, liczbie cytowań, prestiżu artykułów naukowych oraz miejscu i roli na liście autorów.

Pełna lista naukowców dostępna jest pod linkiem:

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000918

Źródło: uksw.edu.pl

05 stycznia 2021