Przejdź do treści

Nasz Uniwersytet uzyskał prestiżowe wyróżnienie!

UKSW jest jednym z 10 Uniwersytetów, które może pochwalić się tym prestiżowym wyróżnieniem. Uczelnia uzyskała zgodę na posługiwanie się europejskim logo HR Excellence in Research.

Logo HR przyznawane jest instytucjom naukowym, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Działania te mają przyczynić się do wzrostu liczby pracowników naukowych instytucji europejskich.

Celem „Europejskiej Karty Naukowca” jest zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami sprzyjał osiągnięciu pozytywnych wyników w tworzeniu, przekazywaniu, wymianie oraz rozpowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych.

Szczegółowe informacje w zakresie „The Human Resources Strategy for Researchers” znajdują się na stronach euraxess.com i nauka.gov.pl. Z kolei o „Europejskiej Karcie Naukowca” i „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” można przeczytać na stronach Euraxess:

Prestiżowe wyróżnienie HR Excellence in Research  dotychczas otrzymało zaledwie 30 polskich uczelni, w tym 10 uniwersytetów publicznych.

22 stycznia 2019