Przejdź do treści

Nagroda Ministra Nauki dla Rektora UKSW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uhonorował Jego Magnificencję ks. prof. Stanisława Dziekońskiego Nagrodą za osiągnięcia organizacyjne.

Minister Jarosław Gowin docenił osiągnięcia JM ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego, podejmowane na rzecz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w wymiarze organizacyjnym w roku akademickim 2017/2018.

Niniejszym przekazuję na ręce Księdza Rektora moje najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym oraz pomyślności w sprawowaniu funkcji Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – napisał minister Gowin w okolicznościowym liście do ks. prof. Stanisława Dziekońskiego.

19 grudnia 2018