Przejdź do treści

Nagroda M. Schoellera dla studentów UKSW

Nagroda Martina Schoellera może być przyznana Autorom prac doktorskich lub magisterskich, które powstały na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego od 2016 roku. Prace mogą pochodzić z różnych dziedzin i dyscyplin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej etyki przedsiębiorczości i biznesu, dobrych praktyk społecznej gospodarki rynkowej oraz Katolickiej Nauki Społecznej.

W kategorii prac doktorskich przyznane zostaną dwie równorzędne nagrody w wysokości 8.000 PLN, natomiast w kategorii prac magisterskich dwie równorzędne nagrody w wysokości 4.000 PLN. Wnioski konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie przez Autorów pracy (za zgodą Promotora) lub przez Promotorów tychże prac.

Termin składania wniosków na edycję 2019 roku upływa 30 kwietnia 2019 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz do pobrania wniosku zgłoszeniowego.

REGULAMIN KONKURSU I WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

Martin Schoeller, Fundator Nagrody, jest przedsiębiorcą i współzałożycielem Schoeller Group. Jest to grupa powiązanych firm z siedzibą w Monachium i Zurychu, które prowadzą działalność w zakresie opakowań zwrotnych, systemów łańcucha dostaw i usług w zakresie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.

Grupa posiada swoje korzenie w dwóch przedsiębiorstwach: Gebrüder Schoeller w Düren (zał. w 1799 roku) i Alexander Schoeller & Co, Jülich (zał. w 1880 roku). Obecnie jest własnością Martina i Christopha Schoellera oraz ich rodzin od siedmiu pokoleń.

Grupa osiąga roczne przychody przekraczające 1 mld EUR, zatrudniając ponad 4.000 pracowników na całym świecie i jest podzielona na kilka jednostek operacyjnych w ramach czterech oddzielnych rodzinnych spółek holdingowych: Alexander Schoeller & Co, Gebrüder Schoeller, Schoeller Logistics Systems i Schoeller Group, które posiadają większość lub strategiczne mniejszości w różnych partnerstwach. Firmy działają niezależnie od siebie.

Więcej informacji o Fundatorze na stronie: www.schoeller.org

Fundacja Rozwoju UKSW planuje 3 edycje Nagrody im. Martina Schoellera.

12 marca 2019