Przejdź do treści

Nagroda dla UKSW w konkursie LUMEN

Projekt UKSW pt. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany” otrzymał nagrodę specjalną w konkursie Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2019.

Konkurs LUMEN to idea mająca na celu identyfikację i promocję najlepszych praktyk w obszarze profesjonalnego zarządzania szkołami wyższymi, zapoczątkowana z inicjatywy PCG Academia w 2015 roku.

Liderem nagrodzonego projektu jest dr Tomasz Rowiński, zaś kierownikiem – mgr Małgorzata Łyciuk- Bzdyra z Instytutu Psychologii UKSW. Jego celem jest działanie środowiskowego modelu świadczenia usług medycznych i społecznych dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego (dzieci, młodzieży i dorosłych) na terenie dzielnicy Bielany. W ramach utworzonych Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego możliwe jest uzyskanie pomocy w procesie zdrowienia, którą oferuje około 30 zrzeszonych podmiotów –  jednostek i instytucji wspierających zdrowie psychiczne. Wsparciem objęto ponad 1,5 tys. podopiecznych, co pozwoliło na poprawę dostępności opieki psychiatrycznej w środowisku lokalnym.

Pierwszy etap realizacji projektu polega na integracji usług medycznych, oparcia społecznego, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz profilaktyki. Usługi świadczone na rzecz mieszkańców są realizowane w  trzech obszarach: medycznym we współpracy ze Szpitalem Bielańskim oraz EZRA UKSW sp. z o.o., społecznym we współpracy z m.st. Warszawa oraz Fundacją Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. prof. Andrzeja Piotrowskiego, a także profilaktycznym prowadzonym przez Instytut Psychologii UKSW we współpracy z Urzędem Dzielnicy Bielany. Zgodnie z duchem obowiązującej Konstytucji dla Nauki, Uniwersytet kładzie nacisk na jakościowe zmiany w przestrzeni społeczno-gospodarczej i przekłada wyniki badań własnych na praktykę w celu podnoszenia jakości życia osób pozostających w kryzysach psychicznych.

Podczas wydarzenia uczelnię reprezentowali: ks. prof. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW, dr Maria Hulicka, kanclerz UKSW, mgr Anna Kołcz, kwestor Uczelni, przedstawiciel Instytutu Psychologii UKSW dr Tomasz Rowiński, a także pracownicy Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Dzielnicy Bielany: dr Artur Wiśniewski, p. Jolanta Konopelska oraz dr Kamila Lenkiewicz.

fot. Liderzy Innowacyjności

29 listopada 2019