Przejdź do treści

Na rzecz kompetencji cyfrowych

Umowa o współpracy związanej ze stworzeniem podmiotu, rozwijającego kompetencje cyfrowe została podpisana przez ks. prof. S. Dziekońskiego, Rektora UKSW oraz dr G. Kaczora, Prezesa Fundacji Szkolnej.

umowa liceum1

Przedsięwzięcie polega na powołaniu podmiotu, którego zadaniem będzie stworzenie liceum ogólnokształcącego o profilu matematyczno- cybernetycznym, które będzie dawało podstawy do rozwijania kompetencji cyfrowych i pozwoli młodym ludziom odnaleźć się w przyszłości w nieistniejących jeszcze zawodach.

Zamysł powołania szkoły narodził się z wyzwań, jakie stoją przed współczesnym społeczeństwem w związku z cywilizacyjną transformacją cyfrową. W trakcie edukacji uczniowie, wspierani przez praktyków i pracowników akademickich pozyskają wiedzę potrzebną we współczesnej gospodarce.

 

19 listopada 2019