Przejdź do treści

Medycyna na UKSW. Konferencja prasowa

Rekrutację na nowo otwartym kierunku lekarskim uruchomi wkrótce Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczelnia będzie mogła przyjąć 100 kandydatów.

Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński powiedział, że od dłuższego czasu władze uczelni nosiły się z zamiarem powołania wydziału medycznego. Dodał, że ważne znaczenie miały słowa zachęty wypowiedziane przez Jana Pawła II, który powiedział, że wydział medyczny byłby ukierunkowaniem badań i działań uczelni.

„To było bardzo silne wzmocnienie naszych pragnień rozwijania Uniwersytetu” – powiedział Rektor UKSW.

Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski zwrócił uwagę, że czynnikiem, który ogranicza dziś dostęp pacjentów do świadczeń medycznych, nie tylko w Polsce, jest brak kadr medycznych. Dodał, że rząd zwiększa limity na wydziałach lekarskich i podjął też decyzje o przyznaniu 100 miejsc kształcenia na kierunku lekarskim na UKSW.

Minister dodał, że ponad 30 proc. lekarzy w Polsce ma 60 lat i więcej, podobnie wysoka średnia wieku dotyczy środowiska pielęgniarek.

„Musimy położyć bardzo mocny akcent na kształcenie kadr medycznych, żeby Polska za 5-10 lat miała te kadry, zwłaszcza wobec wyzwania demograficznego, które nas czeka” – powiedział prof. Łukasz Szumowski.

Zaznaczył, że powojenny boom demograficzny wchodzi w tej chwili w okres, który będzie wymagał świadczeń nie tylko zdrowotnych ale też opiekuńczych.

Na początku maja Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  zdecydował o nadaniu Wydziałowi Medycznemu Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim. Zgoda dotyczy kształcenia na poziomie studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim. Dr Piotr Müller, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego podkreślił, że Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie spełnia wszystkie potrzebne warunki brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kierunek ruszy już w październiku 2019 r. Na kandydatów czeka sto miejsc. Postępowaniem kwalifikacyjnym będą objęte trzy przedmioty: biologia, chemiamatematyka.Podczas konferencji zaprezentowano nowoczesne laboratoria badawcze stanowiące zaplecze kształcenia studentów oraz bazę kliniczną i ośrodki medyczne w Warszawie i za granicą.

Program studiów na kierunku pielęgniarskim oraz lekarskim został przygotowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Bazę kliniczną dla studiów WMCM na UKSW stanowią instytuty naukowo-badawcze, w tym: Wojskowy Instytut Medyczny (WIM), Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Matki i Dziecka.

Są to także szpitale publiczne i instytucje, świadczące działalność komercyjną w zakresie świadczeń medycznych: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”, Szpital Bielański, Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o., Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (MSSW), Grupa LUX MED. Sp. z o.o., Enel-Med, S.A., Magodent Sp. z o.o. oraz Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie.

W realizację programu kształcenia na kierunkach medycznych zaangażowany jest również Narodowy Instytut Leków. UKSW podjął także współpracę z jednostkami zagranicznymi: Katolickim Uniwersytetem Najświętszego Serca w Mediolanie (Università Cattolica del Sacro Cuore). Bazę dydaktyczną i naukową tego uniwersytetu dla studiów i badań w obszarze nauk medycznych stanowi poliklinika Gemelli w Rzymie, która jest oficjalnym szpitalem papieża. UKSW podpisał również list intencyjny z Isarklinik w Monachium, która specjalizuje się w badaniach nad zastosowaniem komórek macierzystych.

Od ub. roku na UKSW istnieje także kierunek pielęgniarstwo I stopnia w języku polskim oraz w języku angielskim. Przewidziano na nim 30 miejsc.

https://ekai.pl/uksw-uruchamia-rekrutacje-na-kierunku-lekarskim/

Odwiedź Centrum Laboratoria Nauk Przyrodniczych UKSW

31 maja 2019