Przejdź do treści

Maj – miesiąc ważny dla Europy

Państwa należące do Unii Europejskiej świętują Dzień Europy 9 maja. Dzień Europy obchodzą 5 maja kraje europejskie, które nie należą do UE, ale wchodzą w skład Rady Europy, która powstała tego dnia w 1949 roku.

9 maja 1950 roku Robert Schuman przedstawił plan stworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która wraz z Europejską Wspólnotą Gospodarczą stała się fundamentem Unii Europejskiej.

Dzień Europy to także święto kierunku europeistyka na UKSW, którego studenci zdobywają szczegółową wiedzę na temat Unii Europejskiej.

Wiedzę o tych i wielu innych europejskich instytucjach oraz procesach polityczno-społeczno-kulturowych zdobywają studenci kierunku europeistyka na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW.

– Studenci nabywają wiedzę multidyscyplinarną – mówi dr hab. Piotr Bajda, prof. uczelni, kierownik kierunku europeistyka na UKSW. – Z jednej strony, omawiane na zajęciach tematy dotyczą nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, czy nauk prawnych – w tym prawa międzynarodowego, z drugiej zaś historii i socjologii.

Słuchacze kierunku poznają m.in. treści unijnych przepisów, zapoznają się z procesami społeczno-politycznymi zachodzącymi w Unii Europejskiej oraz uwarunkowaniami kulturowymi na Starym Kontynencie.  Rezultatem tak skonstruowanych studiów są wyjątkowe umiejętności analityczne i rozumienie treści unijnych przepisów, dróg i sposobów ich przyjmowania, jak również narodowej implementacji, kulturowych wymiarów procesów społeczno-politycznych.

Natomiast badania naukowe prowadzone w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich dotyczą m.in. polityki zagranicznej Polski i Unii Europejskiej, systemów partyjnych, modeli relacji państwo-Kościół w Unii Europejskiej, integracji oraz tożsamości europejskiej i wielokulturowości.

Studenci europeistyki pogłębiają wiedzę o UE w czasie wyjazdów zagranicznych. Między innymi od lat uczestniczą w Polsko-Niemieckiej Akademii Letniej, organizowanej przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Akademię Katolicką w Berlinie oraz Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego w Warszawie.

– Celem Akademii jest pogłębianie dialogu polsko-niemieckiego w wymiarze zarówno teologicznym, jak i świeckim, który bazuje na nauczaniu katolickiej nauki społecznej. Nasze coroczne spotkania odbywają się pod koniec sierpnia w wielu polskich lub niemieckich miastach. Jest to tydzień intensywnych dyskusji naukowców, którzy poruszają tematy związane m.in. z relacjami polsko-niemieckimi, kryzysem ekologicznym, czy migracjami. Oprócz panelów dyskusyjnych jest również program kulturalny, dzięki któremu odwiedzamy najważniejsze muzea związane z historią Polski i Niemiec. W wydarzeniu biorą udział najlepsi studenci kierunków: europeistyka, politologia, bezpieczeństwo wewnętrzne czy dziennikarstwo na UKSW – mówi dr Bartosz Rydliński z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW.

Studenci europeistyki mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Badań nad Europą. Przygotowują m.in. raporty na temat sytuacji Unii Europejskiej w czterech obszarach: polityka wewnętrzna, zewnętrzna, społeczeństwo i gospodarka: https://wse.uksw.edu.pl/studia/europeistyka/kolo-naukowe/

Więcej o kierunku europeistyka znajduje się na stronie: https://wse.uksw.edu.pl/studia/europeistyka/

Działalność Koła Naukowego Badań nad Europą można śledzić na Facebooku: https://www.facebook.com/kolonaukowe.BadanNadEuropa

Źródło: uksw.edu.pl

05 maja 2021