Przejdź do treści

Legia Akademicka na UKSW

Rusza druga edycja programu edukacji wojskowej studentów organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Chęć przystąpienia do programu Legia Akademicka  na UKSW w roku akademickim 2018/2019 należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 22 stycznia 2019 r. Formularz dostępny jest na stronie: https://goo.gl/forms/k7K2ICjsgrxJdEHp1

Program jest dedykowany:
Studentkom/om, którzy studiują na UKSW jak również na innych uczelniach. Do programu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł szkolenia będzie musiał być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dn. 15 maja 2019 r.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Program od samego początku ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Szkolenie z części teoretycznej – odbędzie się na UKSW w trakcie roku akademickiego 2018/2019 w II semestrze.  Program nauczania w części teoretycznej obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów na UKSW na kampusie przy ul. Wóycickego 1/3 (sale zostaną podane później).

Część praktyczną –obejmuje zajęcia w jednostkach , centrach i ośrodkach wojskowych wytypowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej  w czasie wakacji.  Po zaliczeniu części teoretycznej i złożeniu wniosku do organów wojskowych student-ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu. Na niektórych kierunkach np. Bezpieczeństwo wewnętrzne szkolenie praktyczne na poligonie można będzie zaliczyć w ramach obowiązkowych praktyk studenckich. Studenci-ochotnicy i ochotniczki między innymi zdobędą wiedzę o systemie obronnym naszego kraju, poznają też zakres działania misji Sił Zbrojnych RP.

Więcej informacji na temat realizacji programu Legia Akademicka na UKSW zostanie podanych w późniejszym terminie.

Koordynatorem programu na naszej Uczelni jest pan Jacek Kołota:  j.kolota@uksw.edu.pl

19 grudnia 2018