Przejdź do treści

Legia Akademicka na UKSW

Rusza kolejna edycja programu Legia Akademicka w ramach edukacji wojskowej studentów organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Program szkolenia zakłada 30 godzin szkolenia teoretycznego, realizowanego w Uczelni oraz szkolenie poligonowe w wybranych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju w okresie letnim. Jest to niepowtarzalna możliwość przejścia przeszkolenia wojskowego i uzyskania stopnia podoficerskiego WP.

Rusza rekrutacja do III edycji Legii Akademickiej organizowanej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Chęć przystąpienia do programu Legia Akademicka na UKSW w roku akademickim 2019/2020 należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 30 listopada 2019 r. (formularz dostępny jest pod linkiem – https://forms.gle/BZZAYHrJEgj3ekbUA)

A następnie wypełnić papierowy wzór wniosku – pobierz

Uzupełnione wnioski będzie można złożyć na spotkaniu organizacyjnym dotyczącym Legii Akademickiej w dniu 25 listopada (poniedziałek) 2019 r. o godz. 18:00 przy ul Wóycickiego 1/3 w budynku 21 w sali 108. Na pytania będą odpowiadali kapitan Bartosz Tatczyn przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz Jacek Kołota Koordynator Legii Akademickiej na UKSW

Wnioski w formie papierowej można składać również w pok. 428 w budynku UKSW przy. ul Dewajtis 5. W środy i czwartki o godz. 10:00 do 15:00.

O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność składania wniosków.

Więcej informacji na stronie

W dniu 28 października 2019 odbyła się narada szkoleniowo-metodyczna programu Legia Akademicka MON w Akademii Sztuki Wojennej. Narada była okazją do podsumowania dwóch zrealizowanych edycji i planowania kolejnych. Do szkolenia teoretycznego przystąpiło dotąd ok. 8,5 tysiąca studentów, zaś do praktycznego ponad 5 tysięcy.

Podczas narady zostały wręczone Dyplomy Uznania za udział Uczelni w drugiej edycji programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego ,,Legia Akademicka”. Dyplom z gratulacjami został przekazany także Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Do tej pory w programie Legii Akademickiej na naszym Uniwersytecie w dwóch edycjach uczestniczyło prawie 200 studentów z UKSW i innych uczelni.

legia akademicka dyplom

21 listopada 2019