Przejdź do treści

Laureaci nagród „W kierunku Człowieka”

Podczas uroczystej Gali 20-lecia UKSW wręczono statuetki „W kierunku Człowieka” dla osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju Akademii Teologii Katolickiej i UKSW.

Wręczenie nagród było najważniejszym punktem uroczystości, która odbyła się 9 grudnia w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II. Tytuł „W kierunku Człowieka” nawiązuje do księgi pamiątkowej, którą społeczność ATK wręczyła Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu z okazji 25-lecia Jego święceń biskupich.

laureat2

Statuetką nagrodzono sześciu laureatów, wśród których znaleźli się: ks. prof. Roman Bartnicki, ostatni Rektor Akademii Teologii Katolickiej (w latach 1996-1999) oraz pierwszy Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (w latach 1999-2005). Współinicjator idei przekształcenia ATK w UKSW, profesor nauk teologicznych, wybitny biblista i autor wielu publikacji z tej dziedziny. Twórca strategii rozwoju UKSW na lata 2003-2020, wyróżniony m.in. Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; ks. prof. Andrzej Szostek, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w latach 1998-2004, profesor nauk humanistycznych, filozof, etyk, członek m.in. Rady Narodowego Centrum Nauki, czy Komitetu ds. Etyki przy Polskiej Akademii Nauk.

Ks. prof. Roman Bartnicki, składając wyrazy podziękowania za otrzymaną nagrodę podkreślił szczególną rolę kard. Józefa Glempa w rozwoju Uniwersytetu. Decyzja Księdza Prymasa umożliwiła budowę nowego obiektu na warszawskich Bielanach i była warunkiem powstania UKSW. W 2003 roku kard. Glemp przekazał uczelni w wieczyste użytkowanie działkę przy ul. Dewajtis 5, należącą do Archidiecezji Warszawskiej.

Chcę za tę nagrodę bardzo serdecznie podziękować (…) zwłaszcza, że to uczelnia, z którą od lat przez różne kontakty jestem związany, a która wkrótce cieszyć się będzie beatyfikacją swojego patrona (…). Bardzo za tę nagrodę dziękuję i życzę Uniwersytetowi podjęcia dalszych działań „w kierunku człowieka” – podkreślił z kolei ks. prof. Szostek w krótkim przemówieniu.

Po ogłoszeniu laureata przez ks. prof. Henryka Skorowskiego, nadszedł czas na wręczenie kolejnych wyróżnień. Ks. prof. Ryszard Czekalski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UKSW zaprosił na scenę trzech nagrodzonych: prof. Stefana Jurgę, Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1996-2002, profesora nauk fizycznych, byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członka m.in. Saksońskiej Akademii Nauk oraz doktora honoris causa UWM w Olsztynie; prof. Franciszka Ziejkę, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999-2005, profesora nauk humanistycznych, przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, autora licznych publikacji naukowych z obszaru filologii polskiej, nagrodzonego m.in. złotym medalem „Gloria Artis”; oraz prof. Włodzimierza Siwińskiego, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1993-1999, profesora nauk ekonomicznych, byłego przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, profesora w Katedrze Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego, doktora honoris causa New York University.

Rektorzy UAM, UJ oraz UW w roku 1999 wydali pozytywną rekomendację dotyczącą przekształcenia Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbierając nagrodę prof. Stefan Jurga, były Rektor UAM zaznaczył, że rozwój uczelni nastąpił w niezwykle szybkim tempie i przekroczył oczekiwania, jakie stawiano UKSW w stosunku do innych Uniwersytetów. Wyraził wdzięczność za uhonorowanie statuetką i życzył uczelni wielu sukcesów.

laureat10

Laureata nagrody za współpracę przy stworzeniu Centrum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej UKSW

ogłosiła prof. Anna Fidelus, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia UKSW. Statuetkę otrzymał Paweł Malinowski – Prezes Zarządu firmy deweloperskiej Profbud, biznesmen, uhonorowany nagrodą Wiktora 2018 za zasługi na rzecz rozwoju polskiej gospodarki przyznawaną przez Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi – słowami św. Jana Pawła II Prezes Zarządu Profbud wyraził wdzięczność swoim współpracownikom, którzy zaangażowali się w budowę przedszkola UKSW.

Obchody 20-lecia były również okazją do wręczenia pamiątkowego Medalu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz wyróżnień dla absolwentów naszej Alma Mater.

laureat6

Rodzinne przedsiębiorstwa łączą dwa niepodważalne potencjały: wartość rodziny i wartość gospodarki. Istnieje wiele dowodów na to, że to połączenie niezwykle do siebie pasuje – mówił Martin Schoeller, niemiecki przedsiębiorca, Prezes Zarządu rodzinnej firmy Schoeller Holding, nagrodzony podczas gali medalem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zaznaczył także, że w funkcjonowaniu przedsiębiorstw istnieją cztery podstawowe standardy: społeczne, ekologiczne, antymonopolowe i antykorupcyjne, które określił jako „Europejski model ekonomiczny”. Przedsiębiorstwa konkurencyjne muszą się kierować etycznym zachowaniem, ale potrzebują reguł. Jest to bardzo ważny obszar do badań, dlatego jestem bardzo wdzięczny, że mogę wraz z UKSW wspólnie pogłębiać tę problematykę – podsumował.

Nagrodę za pracę magisterską pt: „Zakaz konkurencji w spółkach kapitałowych”. otrzymała mgr Sylwia Szutko, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW. Promotorem wyróżnionej pracy był prof. UKSW dr hab. Łukasz Żarnowiec. Nagrodę wręczył prof. Sławomir Sowiński, członek Kapituły Nagrody Martina Schoellera.

laureat9

20-lecie UKSW to święto całej społeczności akademickiej. Pani Marszałek Elżbieta Lanc, wręczyła dla UKSW z tej okazji Nagrodę „Pro Masovia”. Medal Pamiątkowy za wkład w rozwój województwa mazowieckiego odebrał Magnificencja Rektor.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości: https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/galeria

Współorganizatorem Gali było Biuro Programu Niepodległa.

Galę Jubileuszową UKSW wsparli: firma PROFBUD oraz firma BYŚ.

Patronat honorowy nad uroczystościami związanymi z obchodami 20-lecia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Patronat medialny:

polskie radio logoTVP logo

07 stycznia 2020