Przejdź do treści

Laureaci konkursu PFRON

W Auli Jana Pawła II na kampusie UKSW wręczono nagrody w XVI edycji konkursu PFRON na najlepsze prace naukowe poświęcone tematyce niepełnosprawności „Otwarte drzwi”.

Przybyłych na galę gości oraz laureatów powitał ks. prof. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW. Mam zaszczyt powitać wszystkich w murach UKSW, któremu patronuje Kardynał Stefan Wyszyński, w auli nazwanej imieniem Jana Pawła II (…) Ich nauczanie wyznacza działania, jakie podejmowane są na naszej uczelni, w obszarze nauki, dydaktyki a także współpracy z osobami niepełnosprawnymi (…). JM Rektor podkreślił, że w działania te wpisują się powstanie Wydziału Medycznego, a także rozpoczęcie projektu psychiatrii środowiskowej. Przywołał także słowa Jana Pawła II, z których wynika potrzeba wzajemnego ubogacania i wsparcia ze strony drugiego człowieka. Podczas briefingu prasowego, poprzedzającego galę ks. prof. Dziekoński zaznaczył, że Patron UKSW, kardynał Stefan Wyszyński silne podkreślał wartość każdej osoby oraz akcentował jej godność.

Cieszę się, że jest on okazją do szukania innowacyjnych rozwiązań, które mają realny wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. W najlepszych pracach magisterskich i doktorskich komisja konkursowa wyróżnia m.in. nowatorskie podejście do tematu czy wysoką wartość merytoryczną sformułowanych wniosków oraz możliwość ich praktycznego wykorzystania. „Otwarte drzwi” to doskonała formuła tworzenia nowych jakości i perspektyw w myśleniu o niepełnosprawności i rehabilitacji – mówił podczas gali Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

List prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego odczytała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Gościem specjalnym był Cezary Szmidke – popularyzator nauki, gość oraz współtwórca licznych programów edukacyjnych. Ze strony UKSW obecni byli: Rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński oraz Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Anna Fidelus. Galę od strony artystycznej uświetnił występ Mieczysława Szcześniaka.

Nagrody przyznane zostały w trzech kategoriach dla najlepszych prac magisterskich: rehabilitacja społeczna, rehabilitacja zawodowa i rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym, a także rehabilitacja medyczna mająca wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

Nagrodę główną z zakresu rehabilitacji społecznej otrzymała Kataryna Frączek – za pracę poświęconą poczuciu piętna i dyskryminacji u osób chorujących psychicznie korzystających ze środowiskowych metod wsparcia. Z zakresu rehabilitacji medycznej pierwsze miejsce uzyskała Aleksandra Bawolska-Piszczatowska – za pracę „Rodzice dziecka zagrożonego niepełnosprawnością – (nie)obecność wsparcia”. Z kolei w kategorii „Rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym” miejsce pierwsze zdobyła Nadzeya Avizhych – za pracę poświęconą adaptacji geograficznego atlasu Białorusi dla osób słabowidzących i niewidomych. Nagrodę otrzymała również najlepsza, wśród zgłoszonych do konkursu, praca doktorska. Statuetka i honorarium w wysokości 8 tys. złotych trafiły do dr. Kamila Pietrowiaka, autora pracy „Świat po omacku. Społeczne i kulturowe ramy relacji, praktyk i odczuć osób niewidomych”.

Konkurs „Otwarte drzwi” tworzony jest z myślą o osobach z niepełnosprawnością. Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone problematyce niepełnosprawności „Otwarte drzwi” organizowany jest od 2003 roku. Jego celem jest zwiększanie zainteresowania problematyką niepełnosprawności wśród osób kończących studia wyższe, próba zmiany sposobu postrzegania niepełnosprawności, oraz wyznaczenie kierunków działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Zamierzeniem organizatorów konkursu jest także promowanie nowatorskich, ciekawych i godnych wdrażania rozwiązań służących szeroko pojętej rehabilitacji i integracji społecznej. Prace są oceniane przez niezależną komisję złożoną z przedstawicieli środowiska akademickiego – uczelni medycznych, politechnik i szeroko pojętej humanistyki. Na jej czele stoi prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska z Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.

Źródło: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-oglosil-zwyciezcow-w-konkursie-otwarte-drzwi/

05 grudnia 2019