Przejdź do treści

Kurs Praca w grupie wielokulturowej

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UKSW i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają na kurs „Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych, edukatorów, pracowników samorządowych i działaczy lokalnych z całej Polski pracujących lub planujących pracę w instytucjach zajmujących się problematyką wielokulturowości, integracji oraz wsparcia obcokrajowców mieszkających w Polsce, a także nauczycieli pracujących w szkołach, gdzie uczą się obcokrajowcy.

Kurs obejmuje 80 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w blokach:

  1. Komunikacja międzykulturowa (20 godz.)
  2. Wsparcie rodziny w procesie integracji i adaptacji w środowisku lokalnym (15 godz.)
  3. Podstawy metodyki i dydaktyki nauczania języka polskiego jako obcego (20 godz.)
  4. Projektowanie działań i warsztatów w środowisku lokalnym związanych z obcokrajowcami (10 godz.)
  5. Rozwiązywanie konfliktów (15 godz.)

Zajęcia odbywają się w Warszawie, ul. Dewajtis 5 (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW)

Kurs jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają catering w czasie zjazdów. Osoby, które ukończą kurs otrzymają zaświadczenie uczestnictwa.

 

Zjazdy odbywają się w weekendy od 9:00 do 18:00 (4 zjazdy/edycja).

Edycja II rozpocznie się w październiku 2019 roku.

Edycja III rozpocznie się w styczniu 2020 roku.

 

Liczba miejsc ograniczona. Rekrutacja zakończy się 30.06.2019.

Zgłoszenie można wysłać drogą mailową: polish.wnh@uksw.edu.pl oraz pocztą lub osobiście pod adres: Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców WNH UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, domek numer 3 (decyduje data wpływu dokumentów).

Informacje o rekrutacji i dokumentach można znaleźć na stronie: http://glottodydaktyka.uksw.edu.pl/wielokulturowy/

Selekcja kandydatów dokonywana będzie na podstawie złożonych dokumentów.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: dr Karolina Zioło-Pużuk, k.ziolo-puzuk@uksw.edu.pl, koordynator projektu.

 

07 maja 2019