Przejdź do treści

Kurs „Praca w grupie wielokulturowej”

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UKSW oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają na bezpłatny kurs skierowany do osób pracujących z obcokrajowcami.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych, edukatorów, pracowników samorządowych i działaczy lokalnych z całej Polski pracujących lub planujących pracę w instytucjach zajmujących się problematyką wielokulturowości, integracji oraz wsparcia obcokrajowców mieszkających w Polsce. Zapraszamy również nauczycieli pracujących w szkołach, gdzie uczą się obcokrajowcy.

Kurs obejmuje 80 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w blokach:

  1. Komunikacja międzykulturowa (20 godz.)
  2. Wsparcie rodziny w procesie integracji i adaptacji w środowisku lokalnym (15 godz.)
  3. Podstawy metodyki i dydaktyki nauczania języka polskiego jako obcego (20 godz.)
  4. Projektowanie działań i warsztatów w środowisku lokalnym związanych z obcokrajowcami (10 godz.)
  5. Rozwiązywanie konfliktów (15 godz.)

Zajęcia odbywają się w Warszawie, ul. Dewajtis 5 (WNH UKSW)

Kurs jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają catering w czasie zjazdów. Osoby, które ukończą kurs otrzymają zaświadczenie uczestnictwa.

Zjazdy I edycji kursu odbywają się w weekendy od 9.00 do 18.00: 30-31.03; 11-12.05; 25-26.05; 08-09.06.

Kolejne edycje kursu rozpoczną się w październiku 2019 oraz styczniu 2020. Można już zgłaszać się na II i III edycję kursu, dokładne daty zostaną podane w czerwcu (zajęcia w weekendy).

Liczba miejsc ograniczona!

Rekrutacja rozpocznie się 1 lutego 2019 i zakończy 24 lutego 2019.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 3 marca 2019 roku.

Zgłoszenie proszę wysłać drogą mailową: polish.wnh@uksw.edu.pl, pocztą lub osobiście pod adres: Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców WNH UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, domek numer 3 (decyduje data wpływu dokumentów).

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  1. Imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail kontaktowy.
  2. CV zawierające informację o doświadczeniu zawodowym w obszarze NGO, placówek oświatowych, OPS, innych podmiotów związanych z rodzinami uchodźców/cudzoziemców oraz rodzinami mieszanymi.
  3. Informację o podejmowanych działaniach w obszarze współpracy z obcokrajowcami.
  4. Odpowiedź na pytanie, jak uczestnictwo w kursie pomoże w realizacji zadań zawodowych/ pozazawodowych związanych z obszarem wielokulturowości ( ½ strony A4).

Selekcja kandydatów dokonywana będzie na podstawie analizy złożonego formularza.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: dr Karolina Zioło-Pużuk, k.ziolo-puzuk@uksw.edu.pl, koordynator projektu.

Plakat – pobierz

23 stycznia 2019