Przejdź do treści

Konkurs dla prawników i politologów

Kancelaria Senatu RP ogłosiła konkurs, w którym nagrodą jest udział w panelu studencko-doktoranckim podczas konferencji naukowej pt. Rola Senatu w ustroju RP – w stronę przyszłości.

 

Dla polskiego parlamentaryzmu wyjątkowym wydarzeniem będzie 30. rocznica wyborów czerwcowych 1989 roku, przede wszystkim ze względu na zbiegającą się w czasie rocznicę restytucji Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z tą rocznicą, Kancelaria Senatu ogłasza konkurs, którego celem jest wyłonienie uczestników panelu studencko-doktoranckiego, który zostanie przeprowadzony podczas konferencji naukowej „Rola Senatu w ustroju RP – w stronę przyszłości”, w dniu 30 maja 2019 r. w budynku Senatu RP (ul. Wiejska 6/8, Warszawa).

Nagrodą dla laureatów konkursu jest uczestniczenie w konferencji, wygłoszenie referatu, a także jego publikacja w wydawnictwie pokonferencyjnym. W konkursie uczestniczyć mogą studenci, absolwencidoktoranci prawa lub politologii.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres e-mail: gms@senat.gov.pl zgłoszenia określonego w załączniku do Regulaminu oraz referatu na jeden z wymienionych tematów:

• Rola Senatu RP jako podmiotu inicjatywy ustawodawczej;
• Znaczenie Senatu RP w procesie ustawodawczym;
• Historyczna doniosłość instytucji Senatu w ustroju polskim;
• Senat RP jako strażnik kultury i tożsamości narodowej;
• Izby wyższe parlamentów na świecie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 r. (zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane).
Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu znajdują się w regulaminie.

16 kwietnia 2019