Przejdź do treści

Konkurs „CPK Innowacje”

Ministerstwo Infrastruktury zaprasza studentów i doktorantów do udziału w konkursie związanym z realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Przedmiotem konkursu są projekty zawierające pomysły na działania lub rozwiązania potencjalnie możliwe do zastosowania przy realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego, mieszczące sie w następujących kategoriach:

  • Inteligentne systemy transportowe
  • Smart City
  • Multimodalność
  • Innowacje środowiskowe
  • Innowacje społeczne

Konkurs ma na celu zapoznanie studentów i doktorantów ze szczegółami inwestycji CPK oraz wyłonienie i nagrodzenie najlepszych, innowacyjnych pomysłów. W kazdej kategorii przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 listopada 2019 r.

Wymogi, regulamin oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.cpkinnowacje.pl

16 listopada 2019