Przejdź do treści

Kolejny etap projektu The Unteachables

Kolejne spotkanie podsumowujące roczną realizację projektu „The Unteachables”, w którym biorą udział naukowcy z WBNS i WNP UKSW odbyło się w dniach 9 – 13 września w MSCDN w Warszawie.

W ramach międzynarodowego projektu „The Unteachables” w programie Erasmus+ odbyło się spotkanie z partnerami z Danii, Islandii, Włoch, Hiszpanii oraz Słowenii. Podczas wydarzenia studenci oraz pracownicy naukowi poszczególnych instytucji, w tym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dokonali rocznego podsumowania wypracowanych rezultatów oraz osiągniętych efektów dotyczących  profilowania tzw. unteachables, jak również określili elementy skutecznych strategii uczenia się dzisiejszych nastolatków, pozwalające na przekierowanie uczniów w tzw. learnables. Przedyskutowanie wyników w szerokim kontekście międzynarodowego doświadczenia pozwoliło na wypracowanie ram do eksperymentowania i tworzenia innowacyjnych lekcji i ich elementów, testowania i ewaluacji, które będą przedmiotem kilkumiesięcznego okresu implementacji w szkołach partnerskich, m.in. LO im. A. Mickiewicza w Piastowie, LO im. R. Archutowskiego w Warszawie oraz SP 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie.

UKSW reprezentowali dr Artur Baranowski – uczelniany koordynator projektu oraz studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych Marcin Bielecki i Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Katarzyna Niemczak, Michał Leśkiewicz, Patryk Wojtowicz oraz Patryk Bogdański.

Więcej informacji na stronie projektu.

11 października 2019