Przejdź do treści

Kierunek lekarski na UKSW!

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał pozytywną decyzję dot. wniosku UKSW o nadanie Wydziałowi Medycznemu Collegium Medicum uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim.

Zgoda dotyczy kształcenia na poziomie studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim. Kierunek ruszy już w październiku 2019 r.

Na kandydatów czeka sto miejsc. Przewidywany termin rozpoczęcia rekrutacji to 7 czerwca. Postępowaniem kwalifikacyjnym będą objęte trzy przedmioty: biologia, chemiamatematyka.

Zgoda ministra, wydana na podstawie opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej,  otwiera również możliwość prowadzenia studiów na kierunku lekarskim po angielsku. Obecnie na Wydziale Medycznym UKSW prowadzony jest kierunek pielęgniarstwo I stopnia o profilu praktycznym – po polsku i po angielsku zarówno dla obywateli Polski, jak i obcokrajowców. Absolwenci uzyskują tytułu licencjata pielęgniarstwa.

Program studiów na kierunku pielęgniarskim oraz lekarskim został przygotowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Bazę kliniczną dla studiów WM.CM na UKSW stanowią instytuty naukowo-badawcze, w tym:

 • Wojskowy Instytut Medyczny (WIM),
 • Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Instytut Matki i Dziecka

a także szpitale publiczne i instytucje, świadczące działalność komercyjną w zakresie świadczeń medycznych:

 • Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”,
 • Szpital Bielański,
 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.,
 • Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (MSSW)
 • Grupa LUX MED. Sp. z o.o.
 • Enel-Med, S.A.
 • Magodent Sp. z o.o.
 • Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie

UKSW podjął współpracę również z jednostkami zagranicznymi: Katolickim Uniwersytetem Najświętszego Serca w Mediolanie (Università Cattolica del Sacro Cuore). Bazę dydaktyczną i naukową tego uniwersytetu dla studiów i badań w obszarze nauk medycznych stanowi poliklinika Gemelli w Rzymie, która jest oficjalnym szpitalem papieża. UKSW podpisał również list intencyjny z Isarklinik w Monachium, która specjalizuje się w badaniach nad zastosowaniem komórek macierzystych.

W realizację programu kształcenia na kierunkach medycznych zaangażowany jest również Narodowy Instytut Leków.

07 maja 2019