Przejdź do treści

Kierunek Innowacje

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii zaprasza na otwarcie „ekosystemu współpracy UKSW z gospodarką”, które odbędzie się 5 grudnia o godz. 16.00 w bud. nr 24 na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3.

 

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii, nowa jednostka ogólnouczelniana UKSW, to początek nowego okresu rozwoju wielu dyscyplin i dziedzin naukowych w naszym Uniwersytecie.

Cyfrowa nauka wiąże się z rozwojem technologii, które zawojowały świat. Cyfrowa rewolucja cywilizacyjna zmienia wszystko – życie indywidualnego człowieka, życie społeczne, funkcjonowanie gospodarki, rozwój technologii.

Skoncentrujemy się na wybranych dziedzinach badawczych, zaczynając od cyfrowej medycyny, poprzez wszystkie obszary związane z danymi medycznymi oraz precyzyjnymi procedurami medycznymi. Jest to przyszłością technik medycznych, diagnostyki i projektowania terapii.

Zajmować się będziemy także problemami inteligentnego monitorowania środowiska naturalnego i jego bezpieczeństwem z wykorzystaniem różnego rodzaju źródeł akwizycji danych, w tym technologii dronowych i innych technik bezzałogowych. Będziemy tworzyć rozwiązania pozwalające interpretować zbierane dane i wbudowywać je w modele matematyczne.

 

Szczegółowy plan programu

30 listopada 2018