Przejdź do treści

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się na UKSW 9 października w auli Jana Pawła II na terenie kampusu uniwersyteckiego przy ul. Dewajtis 5.

PROGRAM

godz. 9.30
Msza Święta koncelebrowana w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Dewajtis 3
pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza UKSW

godz. 11.00
Uroczysta sesja w auli im. Jana Pawła II

Hymn państwowy
Przemówienie Jego Magnificencji ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, Rektora UKSW

Wystąpienia Gości

Immatrykulacja

Gaude Mater Polonia

Wystąpienia przedstawicieli studentów i doktorantów

Wykład inauguracyjny: prof. Federica Wolf z Wydziału Medycyny i Chirurgii A. Gemelli w Rzymie
Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca (Università Cattolica del Sacro Cuore)
pt. „Współczesna szkoła medyczna a wyzwania medycyny globalnej”

Gaudeamus igitur

06 października 2017