Przejdź do treści

Inauguracja kierunku Pielęgniarstwo

Dzisiaj w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych odbyło się spotkanie inauguracyjne studentów kierunku Pielęgniarstwo na Wydziale Medycznym Collegium Medicum UKSW.

W imieniu JM Rektora UKSW, ks. prof. Stanisława Dziekońskiego studentów powitała prof. Anna Fidelus –  Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

Zainaugurowanie studiów pielęgniarskich na UKSW jest zwieńczeniem długiego procesu przygotowań i kolejnym etapem rozwoju Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW. Pani Józefa Szczurek-Żelazko, Wiceminister Zdrowia i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w swoim wystąpieniu przedstawiła wyzwania stojące przed służbą zdrowia we współczesnym społeczeństwie a także podkreśliła ważną rolę pielęgniarstwa w całym systemie.

Kształcenie pielęgniarek i pielęgniarzy wymaga wielu kompetencji oraz wysokiego poziomu empatii i szacunku dla pacjentów. W nowych programach kształcenia, które będą wdrażane na UKSW, powinny się zatem znajdować elementy poszerzające umiejętności medyczne (np. poradnictwa pielęgniarskiego, nowych uprawnień profesjonalnych itp.).

Podczas spotkania nie zabrakło zapewnień Ministerstwa Zdrowia o podnoszeniu warunków pracy pielęgniarek oraz poziomu ich kształcenia, w szczególności na nowo powstałym Wydziale Medycznym UKSW.

W imieniu Pani dr n. med. Grażyny Rogali-Pawelczyk, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych przedstawiona została prezentacja dotycząca wielorakich uwarunkowań prawnych i strukturalnych dla kształcenia na kierunkach pielęgniarskich.

Studenci zapoznali się również ze wszystkimi kluczowymi zasadami funkcjonowania życia studenckiego i wspólnoty akademickiej UKSW. Całość spotkania odbyła się w dwóch językach wykładowych: po polsku i po angielsku.

 

22 lutego 2019