Przejdź do treści

Festiwal Nauki 2019 na UKSW

Jak chronić Ziemię przed plastikiem, czy można grać na giełdzie bez ryzyka, jak nauczyć cudzoziemca języka polskiego – na te i wiele innych pytań odpowiedzą nasi naukowcy podczas 23. Festiwalu Nauki.

Tegoroczna oferta przygotowana przez nasz Uniwersytet to ponad dwadzieścia tematów naukowych z siedmiu dziedzin – łącznie 35 spotkań, na które zapraszamy zarówno szeroką publiczność w ramach klubów i spotkań weekendowych, jak i dzieci i młodzież szkolną w ramach lekcji festiwalowych dla szkół.

Festiwal Nauki w Warszawie rozpocznie się 20 września, na UKSW natomiast pierwsze spotkanie odbędzie się już w niedzielę 22 września o godz. 12:30.Dr Magdalena Bober-Jankowska odsłoni niezwykle ciekawe kulisy powstawania i edycji wybranych dzieł literackich, w tym Pana Tadeusza czy Mazurka Dąbrowskiego.

Przez cały tydzień na naszych dwóch kampusach – przy ul. Dewajtis 5 i Wóycickiego 1/3 będą odbywały się wykłady, dyskusje, warsztaty, a także konkursy i pokazy popularyzujące naukę. Szczegóły program przedstawiamy poniżej, zaczynając od nauk ścisłych – trwa bowiem ogłoszony przez Senat RP Rok Matematyki.

Na stronie Festiwalu Nauki jest już dostępny program spotkań oraz lekcji. Aby jak najszybciej znaleźć spotkanie lub lekcję na UKSW (z pełnym opisem) najlepiej wpisać do festiwalowej wyszukiwarki przypisany przez organizatorów numer, który podajemy przy każdym tytule.

Rejestracja na lekcje dla szkół odbywa się w systemie festiwalowym i startuje 2 września 2019 roku. Więcej informacji pod linkiem http://festiwalnauki.edu.pl/ogloszenia/dla-szkol/23-festiwal-nauki-w-warszawie

 

SPOTKANIA OTWARTE

 matematyka

Rachunek prawdopodobieństwa a handel akcjami  /nr 142/

Jak zarobić pieniądze bez ponoszenia ryzyka? Czy na rynku finansowym jest to prawdopodobne? Dlaczego instytucje finansowe tak chętnie zatrudniają matematyków?

Termin: 25 września – środa, godz. 18:00
Wykonawca: dr Tomasz Rogala
Miejsce spotkania: kampus Wóycickiego; budynek 24


fizyka /nowe technologie

Mikroskop sił atomowych (AFM) w akcji  /nr 58,130, 203/

Przeprowadzenie serii pomiarów połączone z omówieniem charakterystyk mikroskopu i własności badanych próbek. Pokażemy, jak pracują studenci i naukowcy w laboratorium fizycznym.

Termin: 23, 25, 27 września – poniedziałek, środa, piątek, godz. 17:00
Wykonawca: prof. Iaroslav Shopa
Miejsce spotkania: kampus Wóycickiego, budynek 24

Świat niskich temperatur – doświadczenia z ciekłym azotem  /nr 131/

Ciekły azot to jedna z najchłodniejszych substancji na Ziemi – wrze w temperaturze minus 196 stopni. Takie właściwości sprawiają, że ma wielką moc w działaniu na otaczający nas świat.

Termin: 25 września – środa, godz. 18:00
Dodatkowe informacje: pokaz dla maksimum 20 osób
Wykonawca: dr Paweł Pęczkowski, dr Serhiy Kobyakov, dr hab. Iaroslav Shopa
Miejsce spotkania: kampus Wóycickiego, budynek 24


nauki humanistyczne

Między procesem twórczym a publikacją. Kulisy powstawania i edycji wybranych dzieł literackich  /nr 245/

Jak to się stało, że utwór na cześć cara stał się jedną z najpopularniejszych patriotycznych pieśni katolickich? Skąd się wzięły trzy wersje epilogu Pana Tadeusza? Rozwikłamy te i inne zagadki.

Termin: 22 września – niedziela, godz. 12:30
Wykonawca: dr Magdalena Bober-Jankowska, Koło Edytorstwa Naukowego „Kustosz”
Miejsce spotkania: kampus Dewajtis, nowy gmach

Język polski nie jest trudny? Jak nauczyć cudzoziemca języka polskiego  /nr 135/

Sposoby, techniki i chwyty stosowane w uczeniu języka polskiego cudzoziemców. Przykładowe zadania – ćwiczenia z egzaminów państwowych z polskiego.

Termin: 25 września – środa, godz. 17:00
Wykonawca: dr Agnieszka Karolczuk
Miejsce spotkania: kampus Dewajtis, nowy gmach

Język polski – język zrozumiały – język poprawny  /nr 176/

Quiz poprawnościowy zawierający m.in. wyrazy i konstrukcje, które są w polszczyźnie stosunkowo nowe oraz używane środowiskowo.

Termin: 26 września – czwartek, godz. 17:00
Wykonawca: dr Agnieszka Karolczuk
Miejsce spotkania: kampus Dewajtis , nowy gmach

 

LEKCJE DLA SZKÓŁ

fizyka

Mikroskop sił atomowych (AFM) w akcji  /nr 691; 804/

Przeprowadzenie serii pomiarów połączone z omówieniem charakterystyk mikroskopu i własności badanych próbek. Pokażemy, jak pracują studenci i naukowcy w laboratorium fizycznym.

Typ szkoły: szkoła podstawowa klasy 7-8
Termin: 23, 24 września – poniedziałek, wtorek, godz. 11:00
Typ szkoły: szkoła średnia
Termin: 25, 26, 27 września – środa czwartek, piątek, godz. 11:00
Dodatkowe informacje: Klasa zostanie podzielona na dwie grupy. W trakcie zajęć z mikroskopem dla jednej grupy, drugą grupą zajmie się osoba z wydziału matematyczno-przyrodniczego, która oprowadzi po kampusie uniwersyteckim i opowie o studiach i badaniach prowadzonych na UKSW. Po godzinie zamiana grup.
Wykonawca: prof. Iaroslav Shopa
Miejsce spotkania: kampus Wóycickiego, budynek 24

Fraktale są wszędzie  /nr 806/

Zbiór Julii, płonący statek, paproć Barnsleya, smok Heighwaya – matematyka jest nie tylko rozważna, ale i romantyczna, oraz praktyczna (fraktale można nosić w kieszeni). Zapraszamy w matematyczną podróż do świata niezwykłych fraktali.

Typ szkoły: szkoła średnia
Termin: 27 września – piątek, godz. 11:00
Wykonawca: dr hab. Marek Wolf
Miejsce spotkania: kampus Wóycickiego, budynek 21

Od atomu do samochodu  /nr 690/

Które pierwiastki połączyć, aby otrzymać materiał o wymaganych właściwościach i skonstruować na przykład… samochód. Lekcja dla fanów motoryzacji i nie tylko.

Typ szkoły: szkoła podstawowa 7-8
Termin: 23 września – poniedziałek, godz. 10:00
Wykonawca: dr Marek Muzyk
Miejsce spotkania: kampus Wóycickiego, budynek 24


nauki humanistyczne – edukacja polonistyczna

Gimnastyka języka (polskiego) pod patronatem Chrząszcza ze Szczebrzeszyna  /nr 604/

Konkurs głośnego czytania krótkich, zabawnych wierszyków zawierających trudności wymawianiowe, poprzedzony ćwiczeniami oddechowymi, rytmizacyjnymi i fonetycznymi.

Typ szkoły: szkoła podstawowa 1-3,
Termin: 24 września – wtorek, godz. 12:00
Wykonawca: dr Agnieszka Karolczuk
Miejsce spotkania: kampus Dewajtis, nowy gmach


przyroda /biologia

Czy wiesz, co jesz?  /nr 768/

Czy to, co smaczne, jest zdrowe? Jak czytać etykiety na produktach żywnościowych? Czy żywność ekologiczna to samo dobro? Podczas zajęć zostanie przeprowadzony quiz nt. faktów i mitów o żywności.

Typ szkoły: szkoła średnia
Termin: 25 września – środa, godz. 10:30
Wykonawca: dr hab. Katarzyna Góralczyk
Miejsce spotkania: kampus Wóycickiego 1/3, budynek 23

Co z tym plastikiem? Daj drugie życie plastikowi!   /nr 660/

Bardzo możliwe, że do 2050 roku w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Czy można to zmienić? Czym na co dzień zastępować plastik? Uczestnicy zajęć dadzą drugie życie plastikowym odpadom!

Typ szkoły: szkoła podstawowa 4-6
Termin: 27 września – piątek, godz. 10:30
Wykonawca: Koło Naukowe Przyrodników
Miejsce spotkania: kampus Wóycickiego, budynek 21

Osad czynny – czy wiesz, co to jest?  /nr 767/

Praktyczne zastosowanie mikrobiologii w ochronie środowiska. Uczestnicy będą mogli obejrzeć pod mikroskopem próbki osadu czynnego i spróbować oznaczyć organizmy w nim występujące.

Typ szkoły: szkoła średnia
Termin: 24 września – wtorek, godz. 11:00
Wykonawca: dr Anna Augustyniak-Kram
Miejsce spotkania: kampus Wóycickiego, budynek 24


wiedza o społeczeństwie

Kto i jak odpowiada za popełnienie przestępstwa?  /nr 892/

Jakie są najważniejsze zasady odpowiedzialności karnej? Czy każdy czyn zabroniony jest przestępstwem? Jakie są rodzaje kar i środków karnych w polskim prawie karnym? Czy każdy sprawca czynu zabronionego ponosi odpowiedzialność karną? Czym jest zatarcie skazania?

Typ szkoły: szkoła średnia
Termin: 26 września – czwartek, godz. 10:00
Wykonawca: mgr Arkadiusz Mróz
Miejsce spotkania: kampus Dewajtis, nowy gmach

Telewizja internetowa bez tajemnic – PandaTV.pl  /nr 893/

Dla zainteresowanych tajnikami tworzenia TV internetowej. Krótki kurs żargonu dziennikarskiego: prompter, biała i zielona, surówka. Uczestnicy sprawdzą się w roli operatora kamery oraz reportera.

Typ szkoły: szkoła średnia
Termin: 26 września – czwartek, godz. 12:30
Wykonawca: mgr Marlena Tyburska-Kałużyńska, mgr Artur Górski
Miejsce spotkania: kampus Dewajtis, nowy gmach

Nowe technologie w przestrzeni naukowej – Wydruk 3D, Drony, VR  /nr 891/

Pokaz nowoczesnych technik wykorzystywanych w nauce: budowa drona i jego zadania w nauce, smaczne wydruki z drukarki 3D, wirtualna rzeczywistość w okularach VR. Zapraszamy do Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW.

Typ szkoły: szkoła średnia
Termin: 24 września – wtorek, godz. 12:00
Wykonawca: dr Piotr Regulski, mgr Paweł Waligóra
Miejsce spotkania: kampus Wóycickiego, budynek 24


podstawy przedsiębiorczości

Umowy: kiedy i jak je zawieramy?  /nr 856/

Co to jest umowa? Jakie są rodzaje umów i sposoby (formy) ich zawierania?  O czym mówi zasada swobody umów? Co to jest zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych? Kiedy zawarta umowa jest nieważna? Jakie mogą być konsekwencje niewykonania umowy?

Typ szkoły: szkoła średnia
Termin: 26 września – czwartek, godz. 11:00
Wykonawca: mgr Arkadiusz Mróz
Miejsce spotkania: kampus Dewajtis, nowy gmach


religia

Z Wadowic do Watykanu  /nr 625/

Krótka historia Lolka z Wadowic, który został papieżem. Uczestnicy w formie plastycznej utrwalą najważniejsze daty z jego życia oraz wizerunek. Dowiedzą się, w jaki sposób naśladować Lolka na co dzień.

Typ szkoły: szkoła podstawowa 1-3
Termin: 23 września – poniedziałek, godz. 11:00, 12:30, 14:00
Wykonawca: dr Aneta Rayzacher-Majewska, Koło Naukowe Katechetyków UKSW
Miejsce spotkania: kampus Dewajtis, nowy gmach

Papież Polak  /nr 661/

Papieskie pielgrzymki do Ojczyzny i ich przesłanie w atrakcyjnej formie multimedialnej. Odczytanie Modlitwy Pańskiej w języku łacińskim z Janem Pawłem II oraz udział w quizie papieskim z nagrodami.

Typ szkoły: szkoła podstawowa 4-6
Termin: 25 września – środa, godz. 11:00, 12:30, 14:00
Wykonawca: dr Aneta Rayzacher-Majewska, Koło Naukowe Katechetyków UKSW
Miejsce spotkania: kampus Dewajtis, nowy gmach

Pomocnicy misjonarzy  /nr 626/

Jak współpracować z Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci? W jaki sposób można wspierać misjonarzy i dzieło misyjne? Nauka śpiewu misyjnego w obcym języku oraz praca plastyczna.

Typ szkoły: szkoła podstawowa 1-3
Termin: 26 września – czwartek, godz. 11:00, 12:30, 14:00
Wykonawca: dr Aneta Rayzacher-Majewska, Koło Naukowe Katechetyków UKSW
Miejsce spotkania: kampus Dewajtis, nowy gmach

Idziemy na cały świat…  /nr 662/

Na czym polega misyjna działalność Kościoła? Burza mózgów na temat własnego zaangażowania misyjnego. Zajęcia kończą się quizem misyjnym z nagrodami.

Typ szkoły: szkoła podstawowa 4-6
Termin: 27 września – piątek, godz. 11:00, 12:30, 14:00
Wykonawca: dr Aneta Rayzacher-Majewska, Koło Naukowe Katechetyków UKSW
Miejsce spotkania: kampus Dewajtis, nowy gmach

30 sierpnia 2019