Przejdź do treści

ENEL-MED partnerem UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Centrum Medyczne ENEL-MED S.A będą współpracować w zakresie badań naukowych, dydaktyki i praktyki klinicznej.

Umowa, podpisana 21 marca br. przez Rektora UKSW ks. prof. Stanisława Dziekońskiego i Dyrektora Centrum Medycznego ENEL-MED S.A Jacka Rozwadowskiego, przewiduje podjęcie działań na rzecz współpracy w zakresie badań naukowych, dydaktyki i innych form kształcenia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy i wszelkich technik badawczych dla dobra studentów, doktorantów i pracowników. Działania te będą podejmowane w formie: konferencji, seminariów, warsztatów, praktyk studenckich i innych, a także publikacji w wydawnictwach zwartych lub jako materiałów na stronach internetowych.

24 marca 2018