Przejdź do treści

Co słychać na Wydziale Teologicznym UKSW?

Rozmowa Anny Gawrońskiej-Piotrowskiej z Ks. dr Jarosławem Sobkowiakiem, Dziekanem ds. finansów i studiów stacjonarnych na Wydziale Teologicznym UKSW oraz z Prof. UKSW dr hab. Grzegorzem Łęcickim, Dyrektorem Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW na Wydziale Teologicznym na temat m.in.  nowej specjalności komunikacja medialno-religijna na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna,  specjalności coaching i mediacje społeczne na kierunku teologia oraz o wysokich miejscach teologii i dziennikarstwa w rankingu Perspektyw.

Strona Wydziału Teologicznego UKSW: https://teologia.uksw.edu.pl/

Strona Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW: http://www.media.uksw.edu.pl/

06 lipca 2019