Przejdź do treści

CLNP, a rozwój naukowo – badawczy

„Laboratoria badawcze na UKSW gwarancją wysokiego standardu kształcenia studentów” – to tytuł wywiadu przeprowadzonego z ks. prof. Stanisławem Dziekońskim dla magazynu „Liderzy Innowacyjności”.

Głównym tematem rozmowy Rektora UKSW z Jolantą Czudak była prezentacja Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych. Miejsce to może poszczycić się posiadaniem nowoczesnego sprzętu, który będzie służył studentom pielęgniarstwa oraz kierunku lekarskiego na UKSW.

Pomysł stworzenia takiego centrum zrodził się na długo przed możliwością późniejszego urzeczywistnienia tej idei z grantów unijnych – podkreślił Rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński. – Dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu życzliwych osób i pracowników naukowych udało się nam uzyskać pierwszą dotację (…) na dokończenie tej inwestycji. Później sięgaliśmy z sukcesem po kolejne środki unijne na wyposażenie laboratoriów z zakresu nauk przyrodniczych – zaznaczył Rektor.

Dzięki wyposażeniu Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych studenci wielu kierunków przyrodniczych i ścisłych mogą w praktyczny sposób wykorzystać zdobytą wiedzę, co istotnie wpływa na rozwój naukowo – badawczy.

W laboratorium Instytutu Ekologii i Bioetyki dostępne są sprzęty, pozwalające na analizę biochemiczną, alergologiczną czy immunologiczną. Podczas studiów pielęgniarskich oraz uruchomieniu kierunku lekarskiego zajęcia w takim miejscu pozwolą na zdobycie niezbędnej praktyki studentom Collegium Medicum UKSW.

W CLNP funkcjonuje również pracownia toksykologii, w której znajduje się najnowszej generacji spektometr plazmowy ICP, dzięki któremu można oznaczać i badać pierwiastki, a także określać ich właściwości fizyko-chemiczne. Z kolei laboratoria Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku pozwalają na prowadzenie zajęć z biologii molekularnej – przeprowadzane są tu m.in. badania genetyczne. Dostępne są również najwyższej jakości mikroskopy oraz aparatura, dzięki której studenci rozwijają wiedzę z zakresu antropologii.

Z nowoczesnego wyposażenia CLNP korzysta wiele instytucji naukowych i badawczych, które dzięki dostępowi do sprzętów nowej generacji, mogą rozwijać swoje przedsięwzięcia.

Całość wywiadu: http://liderzyinnowacyjnosci.com/laboratoria-badawcze-na-uksw-gwarancja-wysokiego-standardu-ksztalcenia-studentow/

22 stycznia 2019