Przejdź do treści

Chór UKSW zdobywcą Złotego Dyplomu

Złoty Dyplom wyśpiewał Chór UKSW oraz zdobył wyróżnienie specjalne na Ogólnopolskim Konkursie Chórów On-line Wysoka.

O najwyższy laur Ogólnopolskiego Konkursu Chórów On-line Wysoka rywalizowało w siedmiu kategoriach 27 zespołów chóralnych z całej Polski. Konkurs w tym roku pod hasłem: „O Crux Ave” poświęcony był muzyce pasyjnej. Chór UKSW zajął pierwsze miejsce w kategorii chórów mieszanych, zdobył także nagrodę specjalną za najwyższą punktację w swojej kategorii.

Ogólnopolski Konkurs Chórów On-line Wysoka powstał w zeszłym roku, ale już cieszy się powodzeniem. Jego celem jest bowiem aktywizacja środowiska chóralnego, które w czasach pandemii przeżywa kryzys działalności. Konkurs ma formę konfrontacji zespołów na podstawie przesłanych plików video.

W jury Konkursu zasiadają wybitni polscy dyrygenci, chórmistrzowie, pedagodzy: prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, prof. dr hab. Stanisław Krawczyński – Akademia Muzyczna w Krakowie, prof. dr hab. Janusz Stanecki Akademia Muzyczna w Bydgoszczy. Wydarzenie wsparł Polski Związek Chórów i Orkiestr.

„Koncert laureatów” Ogólnopolskiego Konkursu Chórów On-line Wysoka można zobaczyć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=QxlM3h8Gawg&t=1695s

Laur Ogólnopolskiego Konkursu Chórów On-line Wysoka to kolejne wyróżnienie dla zespołu artystycznego naszego Uniwersytetu.

Chór UKSW powstał w 1968 roku. Został założony przez ks. dr. Zbigniewa Piaseckiego i składał się początkowo z 10 studentek. Do października 1999 działał jako Chór Akademii Teologii Katolickiej. W ciągu ponad 50 lat działalności dał wiele koncertów w Polsce i niemal wszystkich krajach Europy, m. in. w Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Jugosławii, Niemczech, Monako, Szwajcarii, Watykanie, na Węgrzech i we Włoszech. Zdobył szereg nagród i wyróżnień. Ma na swym koncie także liczne nagrania radiowe i telewizyjne oraz siedem płyt CD. Wieloletnim dyrygentem i dyrektorem artystycznym chóru był ks. prof. Kazimierz Szymonik. Od 2014 roku dyrygentem i dyrektorem artystycznym chóru UKSW jest dr hab. Michał Sławecki, prof. ucz., który z chórem związany jest od 2001 r., najpierw jako chórzysta, od 2007 r. jako II dyrygent.

Repertuar zespołu obejmuje wiele utworów od renesansu do współczesności, a przede wszystkim polską muzykę sakralną, szczególnie twórczość polskich kompozytorów współczesnych, jak również szereg form wokalno-instrumentalnych.

Jak podkreśla dyrektor chóru, prof. Sławecki, członkiem zespołu może zostać każdy, kto nie boi się własnego głosu i pozytywnie przejdzie przesłuchanie. – Podczas przesłuchania  badamy skalę głosu, poczucie rytmu i prosimy o zaśpiewanie przygotowanego utworu.

Studenci-chórzyści mają okazję realizować przedmiot ogólnouczelniany a przy okazji mogą rozwijać swoje pasje muzyczne i zainteresowania wokalne.

Obecnie, w czasach pandemii chór liczy 35 osób a wszystkie próby prowadzone są stacjonarnie z zachowaniem wszystkich zasad dystansu społecznego.

Przykładem działalności artystycznej Chóru UKSW, nawet w trudnych czasach pandemii jest ostatni koncert, który odbył się bez udziału publiczności w Niedzielę Palmową https://www.youtube.com/watch?v=YwIRirAVr9U

Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieChór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nagroda specjalna

Źródło: uksw.edu.pl

18 kwietnia 2021