Przejdź do treści

Briefing prasowy z JM Ks. Rektorem Stanisławem Dziekońskim oraz Panią Dziekan Grażyną Gromadzką