Przejdź do treści

Biznes dla Uczelni, Uczelnia dla biznesu

Innowacje, wdrożenia i ścisła współpraca naukowców UKSW z gospodarką. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego otwiera ekosystem współpracy z przedsiębiorcami.

 

Kierunek Innowacje to wydarzenie otworzyło nowy rozdział w działalności Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzięki nowo powstałej jednostce – Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii, UKSW wzmacnia aktywność na rzecz ścisłej kooperacji z biznesem. Efektem tych działań będzie ścisła współpraca naukowców i zespołów badawczych UKSW z przedsiębiorcami.

Spotkaliśmy się by zaprezentować nowy projekt naszgo Uniwersytetu, który jest skoncentrowany na innowacjach i nowych technologiach. W projekcie rozwoju zaplanowaliśmy budowę trzeciego kampusu – Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego. Projekt skupiony wokół Centrum Cyfrowej Nauki jest rezultatem dynamicznego rozwoju uczelni – mówi rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński.

Rektor UKSW dodaje, że już teraz Uczelnia posiada zasoby infrastrukturalne oraz potencjał intelektualny do rozwiązywania potrzeb społeczno-gospodarczych. – Posiadamy ogromny potencjał intelektulny w obszarze informatyki, nauk społecznych i humanistycznych, biologicznych i medycznych. Znaleźliśmy również konsorcjantów, firmy oraz osobistości cenione na świecie, dzięki którym mogliśmy przygotować projekt nowego kampusu.

Inicjatorem wydarzenia Kierunek Innowacje oraz działań związanych ze współpracą UKSW z gospodarką jest Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii. – Przesięwzięcie związne z łączeniem nauki z gospodarką na UKSW trwa już od dwóch lat. W tej chwili rozpoczynamy budowę kampusu w Dziekanowie Leśnym. Nasze zamierzenia które podjęliśmy w ciagu kilku ostatnich miesięcy dotyczą obszaru, które ma ogromne znaczenie na wielu poziomach: gospodarki cyfrowej i globalnej transformacji cyfrowej – mówi prof. Marek Niezgódka – Dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii.

Profesor Niezgódka podkreśla, że nie ma żadnej dyscypliny i dziedziny, w której cyfrowa nauka nie odgrywałaby podstawowej roli. Jej celem jest przekraczanie granic, a osiągniecie efektów wymaga współdziałania dwóch odległych środowisk. Dla Uniwersytetu oznacza to przekształcenie w uniwersytet badawczy.

Kierunek Innowacje to praktyczne spotkanie świata nauki i świata biznesu. Podczas sesji networkingowej zespoły badawcze UKSW spotkały się z przedstawicielami świata gospodarki. Efektem tych rozmów będą wspólne badania, wdrożenia oraz innowacje. Zarówno naukowcy jak i przedsiębiorcy będą się spotykać i realizować wspólne pomysły w Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym. Pierwsze zespoły naukowców i przedsiębiorców rozpoczną współpracę w trzecim kampusie UKSW w Dziekanowie Leśnym już w lipcu 2020.

Jednym z elementem otwarcia ekosystemu współpracy pomiędzy UKSW a gospodarką było podpisanie umów z Polskim Towarzystwem Informatycznym oraz Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji.

Statuetkę Polskiego Towarzystwa Informatycznego otrzymali: Pan prof. Marek Niezgódka – Dyrektor CNT, Pani prof. Grażyna Szpor z Wydziału Prawa i Administracji oraz Pani Iwona Wendel – z-ca Dyrektora CNT. Medal uznania za stworzenie wizji przyszłości UKSW otrzymał Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prof. Stanisław Dziekoński.

 

W wydarzeniu udział wzięli naukowcy, studenci oraz przedstawiciele świata biznesu, m.in:

  • Paweł Kolczyński – Agencja Rozwoju Przemysłu
  • Krzysztof Bednarek – Discovery Fund
  • Ryszard Bednarz – iGRID
  • Piotr Popik – Puławski Park Naukowo-Technologiczny
  • Jan Raczyński, Partne – Rebels Valley Sp. z o.o.​​​​​​​
  • Jacek Aleksandrowicz – Polska Przedsiębiorcza
07 grudnia 2018