Przejdź do treści

Biuro Karier UKSW zaprasza do współpracy

Biuro Karier na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpoczęło działalność w listopadzie 2005 r.  Jego misją jest kształtowanie umiejętności psycho-społecznych, aktywizowanie oraz przygotowanie wszystkich studentów i absolwentów Uczelni do znalezienia zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom.

Zapraszamy do wysłuchania audycji dotyczącej działalności i oferty Biura Karier UKSW, emitowanej 9 lipca o godz. 19.00 na naszej antenie. Goście programu: Pani Agnieszka Jabłońska – specjalista ds. doradztwa zawodowego na UKSW oraz Pani Karolina Pawłowska – studentka stacjonarnych studiów magisterskich na ostatnim roku na kierunku Filologia polska, korzystająca z oferty Biura Karier UKSW. Audycję poprowadziła Anna Gawrońska-Piotrowska.

cz. 1

cz. 2

cz. 3

09 lipca 2024