Przejdź do treści

Bielański Przegląd Talentów, prezentacja kół naukowych, międzywydziałowy turniej sportowy, bieg o puchar Rektora i otrzęsiny, wypełniły pierwszy w historii UKSW Tydzień Studenta zorganizowany przez uczelniany Samorząd Studentów.

W inaugurującej Tydzień Studenta Strefie studenta na kampusie Wóycickiego, wzięło udział dwadzieścia kół naukowych, Centrum Wsparcia Studenta, Biuro Karier, Dział Współpracy Międzynarodowej, AZS i Samorząd Studentów UKSW. Koła reprezentowały większość wydziałów, najliczniej zaprezentowały się koła Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Medycznego Collegium Medicum, zaś największe stoisko zorganizowało jak zawsze aktywne koło studentów psychologii.

– Cieszy mnie obecność przedstawicieli tak licznych kół naukowych i tych wszystkich pracowników z Centrum Wsparcia Studenta, Działu Pomocy Materialnej, Działu Współpracy Międzynarodowej i Biura Karier, którzy na co dzień wspierają naszych studentów – mówiła prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz. – Pierwszy w historii naszej Uczelni Tydzień Studenta, z bogatym i różnorodnym programem, jest wspaniałą inicjatywą prężnie działającego Samorządu Studentów. Jestem przekonana, że, zwłaszcza dla nowo przyjętych studentów, to doskonała szansa na poznanie społeczności akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

03 listopada 2023
Autor: za: www.uksw.edu.pl