Przejdź do treści

Akademicki Pakiet Wiedzy 2022

santander minProjekt Stypendium Rozwojowego Santander podnoszący wiedzę i kwalifikacje skierowany jest do całej społeczności akademickiej. Nabór trwa do 29 kwietnia.

„Akademicki Pakiet Wiedzy” to projekt skierowany do całej społeczności akademickiej w Polsce. Realizowany jest przy współpracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z Fundacją Wyszyńskiego i Uniwersytetem Szczecińskim.

Dla uczestników projektu przygotowano cykl webinariów realizowanych w formie on-line na platformie Zoom. Każdy uczestnik szkolenia może wybrać tematykę szkolenia, w którym chce uczestniczyć. Istnieje możliwość zapisania się na wybrane szkolenia lub na wszystkie.

W ramach projektu przewidziano cztery spotkania (2 x 2 godziny) ukierunkowane na podstawy i zaznajomienie ze specyfiką nauki poszczególnych języków europejskich oraz cztery spotkania (2 godziny) z zakresu podnoszenia efektywności nauki i wykorzystania znajomości języka obcego w późniejszym życiu zawodowym:

· Kultura języka polskiego (4 godziny)

Prowadzący: dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz.,U KSW
Termin realizacji: 14 i 15 maja 2022 r. godz. 10:00-12:00

· Podstawy kultury i języka włoskiego (4 godziny)

Prowadzący: dr Olga Broniś, UKSW
Termin realizacji: 21 i 22 maja 2022 r. godz. 10:00-12:00

· Podstawy kultury i języka hiszpańskiego (4 godziny)

Prowadzący:  dr Nina Pielacińska US, dr Manuel Perez Machado, US, mgr Barbara Kowalewska, US
Termin realizacji: 4 i 5 czerwca2022 r. godz. 10:00-12:00

· Podstawy kultury i języka niemieckiego (4 godziny)

Prowadzący: dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop, prof. ucz., US
Termin realizacji: 4 i 5 czerwca 2022 r. godz. 10:00-12:00

· Narzędzia i technologie wspierające efektywną naukę (2 godziny)

Prowadzący: ks. dr hab. Maciej Bała, prof. ucz., UKSW
Termin realizacji: 14 maja 2022 r. godz. 12:00-14:00

· Styl życia a efektywność nauki (2 godziny)

Prowadzący: mgr Maciej Sierakowski, UKSW
Termin realizacji: 21 maja 2022 r. godz. 12:00-14:00

·  Cel języki (nie)obce (2 godziny)

Prowadzący: mgr Monika Smoguła, US
Termin realizacji: 11 czerwca 2022 r. godz. 10:00-12:00

· Języki obce a rynek pracy (2 godziny)

Prowadzący: mgr Iza Raulin, US
Termin realizacji: 10 czerwca 2022 r. godz. 10:00-12:00

Każdy uczestnik, który zaliczy łącznie przynajmniej  8 godzin szkolenia, otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

Nabór trwa do 29 kwietnia 2022 r. poprzez rejestrację na stronie Stypendium Rozwojowe Santander| Akademicki Pakiet Wiedzy 2022 (becas-santander.com)

Link programu: https://app.becas-santander.com/pl/program/stypendium-santander-jezyki-akademicki-pakiet-wiedzy-uksw-and-us

Przy aplikacji należy wpisać pełną nazwę uczelni.

Źródło https://uksw.edu.pl

21 kwietnia 2022