Przejdź do treści

Absolwencie, to konkurs dla Ciebie!

Minister Spraw Zagranicznych zaprasza tegorocznych absolwentów do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

Prace zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się w zakresie niżej wyszczególnionej problematyki:

  • priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
  • stosunki Rzeczpospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
  • członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
  • polityka Rzeczpospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
  • polityka Rzeczpospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
  • polityka Rzeczpospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
  • promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą, w tym kultury i nauki;
  • prawa człowieka;
  • współpraca Rzeczpospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych;
  • zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej.

Praca magisterska powinna być wysłana do 15 października br. wyłącznie w wersji elektronicznej z adresu instytucjonalnego uczelni, na adres: konkurs.ministra@msz.gov.pl. Do pracy należy dołączyć: podpisane opinie recenzenta i promotora oraz podpisany życiorys autora pracy magisterskiej, zawierający dane kontaktowe. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca roku. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody pieniężne, a dla laureata dodatkowo możliwość stażu w wybranej komórce organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub na placówce zagranicznej.

Wszelkie pytania można kierować drogą elektroniczną na adres MSZ: ad.sekretariat@msz.gov.pl lub telefonicznie pod numerem: 22 523 79 85.

05 lipca 2019