Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany