Redakcja społeczna

Redakcja magazynu społecznego: 

Wydawca: 
Natalia Płońska

Redaktorzy:
Abi Kruszyk
Olga Sołtykiewicz
Weronika Wnorowska
Karolina Janus
Tomasz Trojecki
Damian Świderski