Redakcja muzyczna

Redakcja magazyny muzycznego:

Wydawca:
Aleksandra Stankiewicz

Redaktorzy:
Ada Siebiesiewicz
Natalia Brandys
Dominika Olender
Bartosz Próchniewicz
Przemysław Paczkowski
Krzysztof Brodowski
Maciej Szewczyk
Bartłomiej Dąbal