O nas

Radio UKSW jest oficjalnym radiem internetowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tworzy je ogromna grupa studentów nie tylko z Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, ale z całej Uczelni. Nasza pierwsza emisja miała miejsce 25 maja 2016 roku. Do startu zespół redakcyjny Radia UKSW przygotowywał się jednak wiele miesięcy. Rekrutacja, szkolenia, spotkania, zakup mikrofonów i sprzętu radiowego do studia, ustalenia i sprawy administracyjne, umowy z organizacjami zbiorowego zarządzania, aż wreszcie podział na pięć redakcji i pierwsze nagrania, tworzenie programów i bazy muzycznej – to już za nami. A teraz przedstawiamy Wam nasz produkt – akademicką rozgłośnię internetową Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Radio UKSW tworzone jest przez ludzi o szerokich horyzontach muzycznych. Nie zamykamy się w sztywnych ramach, dlatego na naszej antenie usłyszycie zróżnicowaną muzykę. Gramy przez całą dobę – nowości, wielkie przeboje, oraz promujemy młodych artystów,  w tym kapele studentów UKSW. Oprócz tego stawiamy na dobre audycje – od poniedziałku do piątku od godz. 19 do 21 mamy dla Was wieczorne magazyny na żywo ze studia 224 na Dewajtis 5, które jest sercem naszego Radia. Dokładne opisy audycji znajdziecie w zakładce PROGRAMY.

Radio powstało z inicjatywy i dzięki wsparciu władz UKSW – zarówno merytorycznemu, jak i finansowemu. Kierownikiem projektu (redaktorem naczelnym) jest mgr Anna Gawrońska-Piotrowska, asystent w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Wydziału Teologicznego UKSW.
Na UKSW nigdy nie wieje nudą ! Zaintrygowany ? Odpal nasze radio :)))

Regulamin konkursów w Radiu UKSW

Regulamin konkursów organizowanych na antenie Radia UKSW, na stronie www.radio.uksw.edu.pl oraz na profilach Radia UKSW w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009 nr 201 poz. 1540).

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów jest Radio UKSW (ogólnouczelniana rozgłośnia UKSW).
2. Konkursy są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Uczestnikami Konkursu może być każdy bez względu na wiek, płeć, wykonywany zawód itp. Z wyłączeniem:
– pracowników fundatorów nagród
– pracowników i praktykantów Radia UKSW
– innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu
– osób najbliższych wobec pracowników i innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu.
4. Każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w punkcie 4, § 1, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy. Na antenie można wygrać dwa razy w ciągu tygodnia, po drugim wygranym konkursie słuchacz nie ma prawa do innych nagród w danym tygodniu.

§ 2 Zasady uczestnictwa w konkursachKonkursy polegają na udzieleniu odpowiedzi na zadane na antenie lub na stronie internetowej, fanpagu na platformie Facebook pytanie we wskazanym terminie, według wskazanego schematu.

  1. Nagrodę w Konkursach mogą stanowić: nagroda rzeczowa lub bilet/karnet/zaproszenie upoważniający np. do uczestnictwa w imprezie kulturalnej lub innej, bądź do korzystania z obiektów sportowych, albo prawo do uczestnictwa w programie Radia UKSW w zaproponowanej na antenie formie.
  2. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny.
  3. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych Radiu UKSW w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody.
  4.  Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.)
  5. Nagrodę należy odebrać według zasad wskazanych przez Radio UKSW.
  6. W przypadku, gdy odbiór Nagród następuje osobiście w siedzibie Radia UKSW, nie zgłoszenie się do siedziby Radia UKSW, w celu odebrania nagrody, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, oznacza wygaśnięcie prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Radia UKSW.
  7. W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza ustawową kwotę 760 zł Organizator zobowiązuje się do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody. Chyba, że szczegółowy regulamin stanowi inaczej. 

 § 3 Postanowienia końcowe

1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Regulamin jest dostępny na stronie www.radio.uksw.edu.pl.