Magda Garbacik

Wydawca redakcji kultury

Członkowie redakcji kultury:

redaktor
Patrycja Demianiuk

redaktor
Marlena Dziemińska

redaktor
Marlena Jedlińska

redaktor
Paulina Jedlińska

redaktor
Oliwia Pełka