Ludzie

Redakcja

 


Redaktor Naczelna
Anna Gawrońska-
-Piotrowska
Ilona Stachura
Sekretarz Redakcji
Ilona Stachura

 

Michał Włodarczyk
Szef Muzyczny
Michał Włodarczyk

Szef Produkcji
Karol Zieliński

 


Administrator strony
Rafał Ożóg

 

Redaktorzy działów
Redakcja muzyczna
Wydawca:
Ola StankiewiczRedakcja kultury
Wydawca:
Anna Bujno

 


Redakcja wiary
Wydawca:
Magdalena Jeżak- Śmigielska
Monika Krzanowska
Redakcja społeczna
Wydawca:
Monika Krzanowska

 


Adam Kałużny

Redakcja informacyjna
Wydawca:
Adam KałużnyRedakcja sportowa
Wydawca:
Rafał Majchrzak