Nasza redakcja

Redakcja

Redaktor Naczelna 


Anna Gawrońska-Piotrowska

Sekretarz redakcji


Aleksandra Stankiewicz

Administrator strony

        
Sebastian Smal         

Redaktorzy działów

Redakcja muzyczna                             


Wydawca:
Aleksandra Stankiewicz

 

Redakcja społeczna


Redaktor: Damian Świderski

Redakcja kultury i dział promocji

Wydawca:
Anna Czartoryjska

Redakcja kultury i dział promocji

Wydawca:
Sylwia Czernysz

Redakcja wiary                


Wydawca:
Piotr Lendzion

Redakcja sportowa


Wydawca:
Paweł Skowron

Redakcja e-sportowa
Wydawca:
Kuba Knap