Współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego

UKSW podpisało porozumienie o współpracy z ABW.

Sygnatariuszami porozumienia, podpisanego 1 czerwca br., byli rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski oraz zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Bartosz Jarmuszkiewicz. Główne założenia umowy to: rozwój wzajemnej współpracy w zakresie działalności naukowo-badawczej oraz dydaktyczno-popularyzatorskiej, a także wydawniczej.

Podczas uroczystości Rektor UKSW podkreślił znaczenie podpisania umowy dla wszechstronnego kształcenia studentów i doktorantów naszego Uniwersytetu. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, że kolejna ważna instytucja państwowa będzie wspierać nasz proces naukowo-dydaktyczny – powiedział Rektor.

Wiceszef ABW nawiązał do przynoszącej dobre rezultaty umowy z 2013 roku z Wydziałem Prawa i Administracji UKSW. – Jeśli nasza współpraca będzie nadal tak wyglądać, to należy spodziewać się doskonałych wyników w przyszłości – podkreślił.

Podpisana umowa o współpracy obejmuje szczególnie:

  • współorganizację wykładów, spotkań, narad, konferencji, a także wspólnych projektów naukowo-badawczych lub studiów podyplomowych,
  • wymianę doświadczeń w zakresie organizacji procesu dydaktycznego, w tym tworzenia programów nauczania i prowadzenia szkoleń, praktyk zawodowych lub studenckich,
  • opracowywanie wydawnictw naukowych.

Koordynatorami wspólnych działań będą: ze strony UKSW prorektor do spraw studenckich i kształcenia dr hab. Anna Fidelus, prof.ucz., ze strony ABW dyrektor Biura Kadr Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ppłk Mirosław Nazarewicz.

Źródło: www.uksw.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

four × five =