Płyniemy PROMEM – nowy projekt na UKSW

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej pozytywnie rozpatrzyła wniosek UKSW i przyznała środki na wymianę akademicką doktorantów i nauczycieli akademickich w ramach projektu PROM.

Program Międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

Główne zadania realizowane przez nasz Uniwersytet będą dotyczyły udziału w szkole letniej, pozyskania materiałów do pracy doktorskiej i publikacji naukowych oraz wykonania kwerend archiwalnych i bibliotecznych. Środki w wysokości 1 176 450,00 zł zostaną przeznaczone między innymi na przyjazd do Polski 55 doktorantów na Szkołę Letnią Prawa Polskiego, organizowaną przez Fundację Rozwoju UKSW. Ponadto, projekt obejmie 56 doktorantów, w tym doktorantów ze Szkoły Doktorskiej UKSW i 8 nauczycieli akademickich. W sumie w Projekcie weźmie udział 111 osób.

W ramach Programu przewiduje się trzy tury naboru wniosków:

do 15 października 2019 roku
do 15 stycznia 2020 roku
do 15 kwietnia 2020 roku

Realizacja przedsięwzięcia obejmie rok akademicki 2019/2020.

Szczegółowych informacji odnośnie projektu udzielać będzie zespół odpowiedzialny za jego realizację, w skład którego wchodzą:

prof. dr hab. Ryszard Czekalski – Prorektor ds. Nauki Współpracy Międzynarodowej,
prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia,
mgr Igor Kilanowski – Koordynator Szkoły Doktorskiej UKSW,
dr Monika Sulej-Janus (Szkoła Doktorska UKSW),
mgr Ludmiła Grudniak-Wal (Biuro Polityki Naukowej i Analiz Strategicznych),
mgr Katarzyna Mikołajczyk (Biuro Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia)
mgr Katarzyna Popiołkiewicz (Biuro Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej).

Program PROM jest pierwszym przedsięwzięciem finansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej realizowanym przez UKSW.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

20 − 10 =