Program stypendialny dla Polonii

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków o udział w Programie Stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa: studia III stopnia.

Program stypendialny dla Polonii wpisuje się w założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą”. Ma na celu umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycie  studiów doktoranckich w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowisku polonijnym.

Program stypendialny oferuje kandydatom podejmującym kształcenie w szkole doktorskiej w uczelniach podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego możliwość otrzymania comiesięcznego stypendium Dyrektora NAWA, pokrywającego koszty stypendium doktoranckiego. Stypendium przyznawane jest na regulaminowy okres kształcenia w Polsce, nie dłuższy niż 4 lata. O uczestnictwo w Programie mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia spełniające kryteria określone w regulaminie.

Program dotyczy szkół doktorskich prowadzonych przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW. Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej NAWA: www.nawa.gov.pl.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (czas lokalny dla Warszawy) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym za pośrednictwem strony internetowej www.nawa.gov.pl.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

one × 4 =