Szkoła Doktorska na UKSW

3 czerwca Rektor UKSW powołał Szkołę Doktorską UKSW. Prowadzone w jej ramach kształcenie obejmować będzie dyscypliny, w których Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Zasady rekrutacji oraz program kształcenia w nowo utworzonej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego uchwalono podczas majowego posiedzenia Senatu UKSW. Pierwsi doktoranci rozpoczną naukę już od 1 października 2019 roku.

Rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej zaplanowano na 1 lipca br.

Więcej informacji o Szkole Doktorskiej dostępnych jest w Monitorze UKSW: https://monitor.uksw.edu.pl/docs/4301

Zasady rekrutacji: https://monitor.uksw.edu.pl/docs/4269

Program kształcenia: https://monitor.uksw.edu.pl/docs/4270

Na pytania związane z rekrutacją i organizacją kształcenia odpowiada Igor Kilanowski z Biura Polityki Naukowej i Analiz Strategicznych: i.kilanowski@uksw.edu.pl