Medal Wydawców Katolickich dla UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego został nagrodzony medalem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. W imieniu Uniwersytetu wyróżnienie odebrał ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski.

Medal wręczony został za udzielane wieloletniego wsparcia w rozwój i realizację Targów Wydawców Katolickich.