Legia Akademicka na UKSW

Słowa podziękowania i uznanie za wkład w sukces pilotażowej edycji programu „Legia Akademicka” przekazał Rektorowi UKSW pan Tomasz Zdzikot w imieniu Ministra Mariusza Błaszczaka.

W liście skierowanym do ks. prof. Stanisława Dziekońskiego, Sekretarz Stanu MON podkreślił „..nieoceniony wkład Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w odbudowę systemu obronnego naszej Ojczyzny”. Pogratulował dotychczasowych osiągnięć w obszarze edukacji wojskowej studentów, życzył także dalszego rozwoju i wielu sukcesów naukowo-dydaktycznych. Zaprosił jednocześnie naszą Uczelnię do udziału w kolejnych edycjach programu.

Program przeszkolenia wojskowego dla studentów „Legia Akademicka” realizowały wspólnie Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Włączyło się w niego 61 uczelni a uroczysta inauguracja projektu miała miejsce na UKSW 18 października 2017 r. z udziałem ówczesnego ministra MON Antoniego Macierewicza.